Přejít k hlavnímu obsahu
  • PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    V JIHOČESKÉM KRAJI VI

Domů


Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.           

Průběžný monitoring - Přehled jednotek sociální služby do 10. 7. 2023

Dle podmínek uvedených ve smlouvě je poskytovatel povinen do 10. července 2023 odevzdat Přehled jednotek sociální služby za období leden až červen 2023. 

Přehled jednotek se zasílá elektronicky ve formátu .xlsx na e-mail ip@kraj-jihocesky.cz. Dokument se neopatřuje elektronickým podpisem

Krajský dotační program na podporu soc. služeb 2023 - opatření č. 2

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Žádosti o dotaci z KDP 2023 v rámci Opatření č. 2 ("Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK") zpracovávejte na částku, která odpovídá vaší současné potřebě dofinancování sociální služby bez ohledu na aktuální výši vyrovnávací platby na rok 2023.

Hlášení získaných finančních podpor a projektová dotace

Celkem 2x ročně mají poskytovatelé povinnost oznámit kraji výši finanční podpory získané z veřejných zdrojů na formuláři "hlášení získaných finančních podpor".

Z hlediska projektu bude do této tabulky zahrnuta celá výše projektové dotace pro rok 2023 uvedená ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace, respektive v Příloze č. 1 této smlouvy.

Revize Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 11. 5. 2023 schválilo revizi Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI". Aktuální verze Metodiky je ke stažení v sekci Dokumenty.

Revize se týkala především upřesnění příkladů ponížení projektové dotace, upřesnění způsobilosti nákladů zejména z časového hlediska. 

Prezentace ze společných setkání

Ve dnech 25. 4.  a 2. 5. 2023 proběhla plánovaná společná setkání k realizaci projektu "Podpora soc. služeb v Jihočeském kraji VI". Prezentace z těchto setkání jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Metodika.

Společné setkání s poskytovateli sociálních služeb

Setkání v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174 je určeno pro poskytovatele sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje, jejichž sociální služby byly v rámci projektu podpořeny.

Termíny setkání:

úterý 25. 4. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby azylové domy

úterý 2. 5. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby sociálně terapeutické dílny