Přejít k hlavnímu obsahu

Hlášení získaných finančních podpor a projektová dotace

Celkem 2x ročně mají poskytovatelé povinnost oznámit kraji výši finanční podpory získané z veřejných zdrojů na formuláři "hlášení získaných finančních podpor".

Z hlediska projektu bude do této tabulky zahrnuta celá výše projektové dotace pro rok 2023 uvedená ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace, respektive v Příloze č. 1 této smlouvy.

Hlášení získaných finančních podpor se odevzdává k 30. 9. a k 31. 12. (vždy do 10 kalendářních dnů od těchto termínů) a v obou případech bude vždy uvedena celá výše projektové dotace ze smlouvy pro daný kalendářní rok.