Přejít k hlavnímu obsahu
  • PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    V JIHOČESKÉM KRAJI VI

Domů


Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.           

Průběžný monitoring - Přehled jednotek soc. služby za 1. pololetí roku 2024

Dle podmínek uvedených v aktuální verzi Metodiky dotačního programu "Podpora soc. služeb v Jihočeském kraji VI" upozorňujeme, že do středy 10. 7. 2024 je nutné zaslat vyplněný Přehled jednotek sociální služby za 1. pololetí roku 2024. Jednotkou pro sociální službu azylové domy je počet lůžek, pro sociálně terapeutické dílny počet úvazků pracovníků v přímé péči. 

Přehled jednotek soc. služby a monitorovací zpráva za rok 2023

 

Do 31. 1. 2024 je potřeba odevzdat Přehled jednotek sociální služby za rok 2023 a současně i monitorovací zprávu za rok 2023 včetně všech jejích příloh.

Přílohami monitorovací zprávy jsou:

Nepřítomnost v kanceláři projektu

V termínu od 20. 12. 2023 do 2. 1. 2024 nebudeme přítomny v kanceláři. 

V případě nutnosti je možné do pátku 22. 12. 2023 kontaktovat Lenku Sládkovou na telefonu 725 780 715.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné vánoce. 

Týden sociálních služeb

Již 15. ročník Týdne sociálních služeb ČR se letos uskuteční v týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2023

Týden sociálních služeb, který organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí, má přiblížit veřejnosti různé druhy sociálních služeb a upozornit tak na jejich potřebnost. 

Týdny pro duševní zdraví 2023

Týdny pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Jedná se o multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním.
Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pro rok 2023 stanovila na základě veřejného hlasování hlavní téma tohoto dne:

„Duševní zdraví je všeobecným lidským právem“

Nepřítomnost v kancelářích projektu - srpen 2023

Dovolujeme si upozornit, že v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023 nebudeme přítomny v kancelářích projektu. Na Vaše emaily odpovíme po našem návratu, tj. v týdnu od 4. 9. 2023. 

V případě urgentních záležitostí, které by bylo nutné v tomto týdnu řešit, prosím napište na telefon 725 780 715.

Děkujeme za pochopení.