Přejít k hlavnímu obsahu
  • PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    V JIHOČESKÉM KRAJI VI

Domů


Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.           

Hlášení získaných finančních podpor a projektová dotace

Celkem 2x ročně mají poskytovatelé povinnost oznámit kraji výši finanční podpory získané z veřejných zdrojů na formuláři "hlášení získaných finančních podpor".

Z hlediska projektu bude do této tabulky zahrnuta celá výše projektové dotace pro rok 2023 uvedená ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace, respektive v Příloze č. 1 této smlouvy.

Revize Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 11. 5. 2023 schválilo revizi Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI". Aktuální verze Metodiky je ke stažení v sekci Dokumenty.

Revize se týkala především upřesnění příkladů ponížení projektové dotace, upřesnění způsobilosti nákladů zejména z časového hlediska. 

Prezentace ze společných setkání

Ve dnech 25. 4.  a 2. 5. 2023 proběhla plánovaná společná setkání k realizaci projektu "Podpora soc. služeb v Jihočeském kraji VI". Prezentace z těchto setkání jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Metodika.

Společné setkání s poskytovateli sociálních služeb

Setkání v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174 je určeno pro poskytovatele sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje, jejichž sociální služby byly v rámci projektu podpořeny.

Termíny setkání:

úterý 25. 4. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby azylové domy

úterý 2. 5. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby sociálně terapeutické dílny

Aktualizace dokumentů k monitoringu

S ohledem na upřesnění podmínek realizace projektu IP 6 ze strany MPSV byly aktualizovány dokumenty Přehled jednotek sociální služby a Využití sociální služby

Nové verze těchto dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Monitoring.

Současně zde nově naleznete přehled smluvních kapacit jednotlivých poskytovatelů pro rok 2023 u sociálních služeb financovaných z projektu IP 6. 

 

Dokumentace k realizaci projektu

V sekci Dokumenty byly uveřejněny dokumenty potřebné k realizaci projektu. Ke změně došlo u dokumentu Soupiska účetních dokladů, tento dokument byl zcela nahrazen dokumentem Přehled čerpání projektové dotace včetně ročního vyúčtování.