Přejít k hlavnímu obsahu
  • PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    V JIHOČESKÉM KRAJI VI

Domů


Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.           

Přehled jednotek soc. služby a monitorovací zpráva za rok 2023

 

Do 31. 1. 2024 je potřeba odevzdat Přehled jednotek sociální služby za rok 2023 a současně i monitorovací zprávu za rok 2023 včetně všech jejích příloh.

Přílohami monitorovací zprávy jsou:

Nepřítomnost v kanceláři projektu

V termínu od 20. 12. 2023 do 2. 1. 2024 nebudeme přítomny v kanceláři. 

V případě nutnosti je možné do pátku 22. 12. 2023 kontaktovat Lenku Sládkovou na telefonu 725 780 715.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné vánoce. 

Týden sociálních služeb

Již 15. ročník Týdne sociálních služeb ČR se letos uskuteční v týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2023

Týden sociálních služeb, který organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí, má přiblížit veřejnosti různé druhy sociálních služeb a upozornit tak na jejich potřebnost. 

V rámci Týdne sociálních služeb proběhne po celé České republice řada přednášek, dnů otevřených dveří, výstav a dalších zajímavých akcí. 

Týdny pro duševní zdraví 2023

Týdny pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Jedná se o multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním.
Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pro rok 2023 stanovila na základě veřejného hlasování hlavní téma tohoto dne:

„Duševní zdraví je všeobecným lidským právem“

Nepřítomnost v kancelářích projektu - srpen 2023

Dovolujeme si upozornit, že v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023 nebudeme přítomny v kancelářích projektu. Na Vaše emaily odpovíme po našem návratu, tj. v týdnu od 4. 9. 2023. 

V případě urgentních záležitostí, které by bylo nutné v tomto týdnu řešit, prosím napište na telefon 725 780 715.

Děkujeme za pochopení.

Průběžný monitoring - Přehled jednotek sociální služby do 10. 7. 2023

Dle podmínek uvedených ve smlouvě je poskytovatel povinen do 10. července 2023 odevzdat Přehled jednotek sociální služby za období leden až červen 2023. 

Přehled jednotek se zasílá elektronicky ve formátu .xlsx na e-mail ip@kraj-jihocesky.cz. Dokument se neopatřuje elektronickým podpisem