Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled jednotek soc. služby a monitorovací zpráva za rok 2023

 

Do 31. 1. 2024 je potřeba odevzdat Přehled jednotek sociální služby za rok 2023 a současně i monitorovací zprávu za rok 2023 včetně všech jejích příloh.

Přílohami monitorovací zprávy jsou:

  • tabulka využití sociální služby
  • monitorovací listy
  • přehled čerpání projektové dotace včetně ročního dílčího vyúčtování
  • účetní deník uplatňovaných výdajů (nákladů)

Jednotlivé dokumenty naleznete v sekci Monitoring

Všechny dokumenty je potřeba zaslat na e-mail: ip@kraj-jihocesky.cz.