Přejít k hlavnímu obsahu

Průběžný monitoring - Přehled jednotek soc. služby za 1. pololetí roku 2024

Dle podmínek uvedených v aktuální verzi Metodiky dotačního programu "Podpora soc. služeb v Jihočeském kraji VI" upozorňujeme, že do středy 10. 7. 2024 je nutné zaslat vyplněný Přehled jednotek sociální služby za 1. pololetí roku 2024. Jednotkou pro sociální službu azylové domy je počet lůžek, pro sociálně terapeutické dílny počet úvazků pracovníků v přímé péči. 

Formulář Přehledu jednotek soc. služeb je ke stažení v sekci Monitoring. Po vyplnění jej zašlete na e-mail ip@kraj-jihocesky.cz. Změnu termínu odevzdání Přehledu jednotek soc. služby nám prosím sdělte také prostřednictvím e-mailu ip@kraj-jihocesky.cz.

V případě potřeby se na nás obraťte.