Přejít k hlavnímu obsahu
  • PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
    V JIHOČESKÉM KRAJI VI

Domů


Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.           

Aktualizace dokumentů k monitoringu

S ohledem na upřesnění podmínek realizace projektu IP 6 ze strany MPSV byly aktualizovány dokumenty Přehled jednotek sociální služby a Využití sociální služby

Nové verze těchto dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Monitoring.

Současně zde nově naleznete přehled smluvních kapacit jednotlivých poskytovatelů pro rok 2023 u sociálních služeb financovaných z projektu IP 6. 

 

Dokumentace k realizaci projektu

V sekci Dokumenty byly uveřejněny dokumenty potřebné k realizaci projektu. Ke změně došlo u dokumentu Soupiska účetních dokladů, tento dokument byl zcela nahrazen dokumentem Přehled čerpání projektové dotace včetně ročního vyúčtování.

Zahájení realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Od 1. 10. 2022 byla zahájena realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", jehož cílem je podpora a rozvoj sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje.