Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumentace k realizaci projektu

V sekci Dokumenty byly uveřejněny všechny dokumenty potřebné k realizaci projektu. Ke změně došlo u původně plánovaného dokumentu Soupiska účetních dokladů, kdy byl tento dokument nahrazen dokumentem Přehled čerpání projektové dotace včetně ročního vyúčtování. Dokumenty naleznete ke stažení zde

Současně upozorňujeme, že dojde k aktualizaci aktuální verze Metodiky dotačního programu Podpora soc. služeb v JčK VI. O uveřejnění nové verze Metodiky budete informováni prostřednictvím e-mailu.  

Zdroj fotografie: Freepik

https://www.freepik.com/free-photo/hands-child-who-smeared_7365424.htm#query=hands-child-who-smeared&position=0&from_view=search&track=sph