Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský dotační program na podporu soc. služeb 2023 - opatření č. 2

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Žádosti o dotaci z KDP 2023 v rámci Opatření č. 2 ("Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK") zpracovávejte na částku, která odpovídá vaší současné potřebě dofinancování sociální služby bez ohledu na aktuální výši vyrovnávací platby na rok 2023.

Aktuální (zveřejněná) výše vyrovnávací platby bude v průběhu měsíce července 2023 upravena na základě údajů z účetních výkazů za rok 2022, které jsou v těchto dnech vkládány do OK systému. A tato upravená výše vyrovnávací platby bude použitá pro výpočet dotace dle vzorce uvedeného v Pravidlech KDP 2023.

Termín pro podání žádosti je od 15. 6. 2023 do 10. 7. 2023 do 12:00 hodin

Podrobné informace o KDP 2023 naleznete v sekci Financujeme / Krajský dotační program / Krajský dotační program 2023