Přejít k hlavnímu obsahu

Průběžný monitoring - Přehled jednotek sociální služby do 10. 7. 2023

Dle podmínek uvedených ve smlouvě je poskytovatel povinen do 10. července 2023 odevzdat Přehled jednotek sociální služby za období leden až červen 2023. 

Přehled jednotek se zasílá elektronicky ve formátu .xlsx na e-mail ip@kraj-jihocesky.cz. Dokument se neopatřuje elektronickým podpisem

V případě, že je potřeba termín pro odevzdání Přehledu jednotek sociálních služeb prodloužit, prosíme o zaslání této informace nejméně 3 pracovní dny před 10. 7. 2023 na e-mail  ip@kraj-jihocesky.cz.