Přejít k hlavnímu obsahu

O projektu

 

 

 
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Registrační číslo projektu: CZ. 03.02.01/00/22_003/0000174

Program podpory: Operační program Zaměstnanost plus

Termín realizace: 1. 10. 2022 – 30. 4. 2026

Cíle a obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu plus zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.
Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na obodbí 2022-2024 a následujícím.
V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a to na základě poskytnutí projektové dotace v rámci dotačního programu.

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budoupodpořeny sociální služby Azylové domy a Sociálně terapeutické dílny.
Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

  • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení 
  • Osoby ohrožené předlužeností
  • Osoby s duševním onemocněním
  • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby s poruchami autistického spektra
  • Osoby pečující o malé děti
  • Migranti a azylanti
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci