Přejít k hlavnímu obsahu
Webinář
     
od 17:30
MS Teams

Webináře pro rodiče - Sebepoškozování jako rizikové chování u dětí a mladistvých

 

Druhý z cyklu webinářů společnosti THEIA - krizové centrum o.p.s., jenž bude zaměřen na sebepoškozování jako jedno z rizikových chování u dětí a mladistvých.

Přednášející se bude věnovat tématům jako jsou sebepoškozování, jeho různé formy, důvody a rizika spojená s tímto chováním. Bude sdílet užitečné informace a rady pro rodiče, jak rozpoznat sebepoškozování u dětí a jak tento problém řešit.

Poskytnuty budou informace, jak postupovat v případě zjištění sebepoškozování u dítěte a poslední část přednášky bude věnována preventivním krokům snižujícím riziko rozvoje sebepoškozujícího chování. V průběhu webináře bude prostor pro dotazy a doporučení, kam je možné se v případě potřeby obrátit.

Webinář je bezplatný. Na webinář je nutné se registrovat.