Přejít k hlavnímu obsahu
Konference
     
9:00 - 16:00
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, ul. J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, sál E (2. patro)

Odborná konference „Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje“

 

Konference „Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje“ se koná ve spolupráci Jihočeského kraje a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a součástí bohatého programu jsou mimo jiné i následující témata - Alternativní způsoby řešení mimořádných situací pro osoby bez domova, Práce s pachatelem trestného činu v kontextu Probační a mediační služby.

Ostatní témata konference včetně informací o přihlášení a jednotlivých přednášejících naleznete níže v programu konference. 

 

Program konference