Přejít k hlavnímu obsahu

Týden sociálních služeb

Již 15. ročník Týdne sociálních služeb ČR se letos uskuteční v týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2023

Týden sociálních služeb, který organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí, má přiblížit veřejnosti různé druhy sociálních služeb a upozornit tak na jejich potřebnost. 

V rámci Týdne sociálních služeb proběhne po celé České republice řada přednášek, dnů otevřených dveří, výstav a dalších zajímavých akcí. 

Týdny pro duševní zdraví 2023

Týdny pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Jedná se o multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním.
Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pro rok 2023 stanovila na základě veřejného hlasování hlavní téma tohoto dne:

„Duševní zdraví je všeobecným lidským právem“

Nepřítomnost v kancelářích projektu - srpen 2023

Dovolujeme si upozornit, že v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023 nebudeme přítomny v kancelářích projektu. Na Vaše emaily odpovíme po našem návratu, tj. v týdnu od 4. 9. 2023. 

V případě urgentních záležitostí, které by bylo nutné v tomto týdnu řešit, prosím napište na telefon 725 780 715.

Děkujeme za pochopení.

Průběžný monitoring - Přehled jednotek sociální služby do 10. 7. 2023

Dle podmínek uvedených ve smlouvě je poskytovatel povinen do 10. července 2023 odevzdat Přehled jednotek sociální služby za období leden až červen 2023. 

Přehled jednotek se zasílá elektronicky ve formátu .xlsx na e-mail ip@kraj-jihocesky.cz. Dokument se neopatřuje elektronickým podpisem

Krajský dotační program na podporu soc. služeb 2023 - opatření č. 2

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Žádosti o dotaci z KDP 2023 v rámci Opatření č. 2 ("Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK") zpracovávejte na částku, která odpovídá vaší současné potřebě dofinancování sociální služby bez ohledu na aktuální výši vyrovnávací platby na rok 2023.

Hlášení získaných finančních podpor a projektová dotace

Celkem 2x ročně mají poskytovatelé povinnost oznámit kraji výši finanční podpory získané z veřejných zdrojů na formuláři "hlášení získaných finančních podpor".

Z hlediska projektu bude do této tabulky zahrnuta celá výše projektové dotace pro rok 2023 uvedená ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace, respektive v Příloze č. 1 této smlouvy.

Revize Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI"

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 11. 5. 2023 schválilo revizi Metodiky dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI". Aktuální verze Metodiky je ke stažení v sekci Dokumenty.

Revize se týkala především upřesnění příkladů ponížení projektové dotace, upřesnění způsobilosti nákladů zejména z časového hlediska. 

Prezentace ze společných setkání

Ve dnech 25. 4.  a 2. 5. 2023 proběhla plánovaná společná setkání k realizaci projektu "Podpora soc. služeb v Jihočeském kraji VI". Prezentace z těchto setkání jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Metodika.

Společné setkání s poskytovateli sociálních služeb

Setkání v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI", reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174 je určeno pro poskytovatele sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje, jejichž sociální služby byly v rámci projektu podpořeny.

Termíny setkání:

úterý 25. 4. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby azylové domy

úterý 2. 5. 2023, od 9:00 hod. - poskytovatelé soc. služby sociálně terapeutické dílny

Aktualizace dokumentů k monitoringu

S ohledem na upřesnění podmínek realizace projektu IP 6 ze strany MPSV byly aktualizovány dokumenty Přehled jednotek sociální služby a Využití sociální služby

Nové verze těchto dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty - Monitoring.

Současně zde nově naleznete přehled smluvních kapacit jednotlivých poskytovatelů pro rok 2023 u sociálních služeb financovaných z projektu IP 6.