Vyhledávání - Stránky


Byl nalezen jeden záznam. Zobrazuji záznamy od 1 do 1.

Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V" ZÁKLADNÍ DOKUMENTY: Předpokládaný harmonogram realizace projektu (verze k 29.11.2018.doc) Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (verze duben 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář Žádosti o projektovou dotaci (.xlsx)   DOKUMENTY K REALIZACI: Monitorovací zpráva (.pdf) Žádost o platbu včetně průběžného vyúčtování (.xlsx) Soupiska účetních dokladů (.xlsx) Využití sociální služby (.xlsx) Monitorovací list (.pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze do 30. 4. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 5. 2019, .pdf) Loga OPZ (.zip) METODICKÉ POKYNY: Metodický pokyn k vyplnění monitorovacího listu (.pdf) Metodický pokyn pro uzamčení Tabulky využití sociální služby (.pdf) Metodický pokyn k evidenci vyrovnávací platby pro rok 2019 (.pdf)   Specifické přílohy k žádosti o účelovou dotaci pro rok 2020 (.zip)
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/dokument...rmulare/
Vytvořeno: 13. září 2019 10:11
Relevance: 100%