Vyhledávání


Chcete-li výsledky třídit, nebo vyhledávat dle pokročilých kritérií, vyberte kategorii.

Aktuality (1)

Přehled získaných finančních podpor - aktualizovaný formulář pro rok 2017

Upozorňujeme na uveřejnění aktualizovaného formuláře "Přehled získaných finančních podpor" pro rok 2017, který je nutné vyplnit a předložit za účelem provedení prvního monitoringu vyrovnávací platby v roce 2017.

Události (0)

Na zadaný dotaz nebylo nic nalezeno.

Stránky (1)

Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V" ZÁKLADNÍ DOKUMENTY: Předpokládaný harmonogram realizace projektu (verze k 29.11.2018.doc) Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (verze duben 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář Žádosti o projektovou dotaci (.xlsx)   DOKUMENTY K REALIZACI: Monitorovací zpráva (.pdf) Žádost o platbu včetně průběžného vyúčtování (.xlsx) Soupiska účetních dokladů (.xlsx) Využití sociální služby (.xlsx) Monitorovací list (.pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze do 30. 4. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 5. 2019, .pdf) Loga OPZ (.zip) METODICKÉ POKYNY: Metodický pokyn k vyplnění monitorovacího listu (.pdf) Metodický pokyn pro uzamčení Tabulky využití sociální služby (.pdf) Metodický pokyn k evidenci vyrovnávací platby pro rok 2019 (.pdf)  
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/dokument...rmulare/
Vytvořeno: 1. července 2019 10:09
Relevance: 100%