Vyhledávání


Chcete-li výsledky třídit, nebo vyhledávat dle pokročilých kritérií, vyberte kategorii.

Aktuality (8)

Monitorovací zpráva - Přehled monitorovacích indikátorů

Upozorňujeme podpořené poskytovatele soc.služeb, že v rámci první monitorovací zprávy, jejíž termín odevzdání je do 10.7.2016, nebude přílohou této monitorovací zprávy Přehled monitorovacích indikátorů.

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Zpráva o udržitelnosti k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

Dle podmínek Smluv o zajištění sociální služby (čl. VIII, odst. 6) uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prosíme o zaslání Zprávy o udržitelnosti a to nejpozději do 20.1. 2017. Zprávu o udržitelnosti je také možné zaslat společně s monitorovací zprávou k aktuálně realizovanému projektu.

Aktualizace Metodiky pro vykazování monitorovacích indikátorů

Od 1. ledna 2018 bude učinná nová verze Metodiky pro vykazování montorovacích indikátorů.

Monitorovací zpráva za 1. čtvrtletí 2018

Součástí monitorovací zprávy za 1. čtvrtletí roku 2018 nebude tabulka Přehled monitorovacích indikátorů - část 1 (počet podpořených uživatelů).

Závěrečná monitorovací zpráva projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV."

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byly přidány Pokyny k závěrečné monitorovací zprávě projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV"

Závěrečná monitorovací zpráva

V sekci Dokumenty a formuláře byl uveřejněn formulář Závěrečné monitorovací zprávy k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

Kontroly monitorovacích zpráv za 1. pololetí 2019

Kontroly monitorovacích zpráv za období leden – červen 2019 budou ukončeny a proplaceny v průběhu měsíce září 2019.

Události (3)

Odevzdání monitorovací zprávy za 2. čtvrtletí 2015

Termín pro odevzdání monitorovací zprávy za období duben - červen 2015.
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/akce/10/...ti-2015/
Vytvořeno: 9. června 2015 9:30
Relevance: 100%

Odevzdání 2.monitorovací zprávy

Do 10.10.2016 se překládá 2. monitorovací zpráva.
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/akce/14/...-zpravy/
Vytvořeno: 10. srpna 2016 8:54
Relevance: 100%

Odevzdání monitorovací zprávy

Monitorovací zpráva za období leden - březen 2017
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/akce/22/...-zpravy/
Vytvořeno: 6. března 2017 9:43
Relevance: 100%

Stránky (1)

Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V" ZÁKLADNÍ DOKUMENTY: Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 1. Výzva (verze k 29.11.2018 .doc) Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 2. Výzva (verze k 4. 9. 2019  .pdf) Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 3. Výzva (verze k 5. 11. 2019 .pdf)   1. VÝZVA (prosinec 2018): Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (duben 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) 1. Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář Žádosti o projektovou dotaci - 1. výzva (.xlsx) 2. VÝZVA (září 2019): Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (září 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě (.pdf) 2. Výzva k předložení žádosti i projektovou dotaci (.pdf) Formulář žádosti o projektovou dotaci - 2 výzva (.xlsx)   3. VÝZVA ( listopad 2019) 3. Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář žádosti o projektovou dotaci - 3. výzva (.xlsx) DOKUMENTY K REALIZACI: Monitorovací zpráva (.pdf) - aktualizace Žádost o platbu včetně průběžného vyúčtování (.xlsx) Soupiska účetních dokladů (.xlsx) Využití sociální služby (.xlsx) Monitorovací list (.pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze do 30. 4. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 5. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 6. 2020, .pdf) Metodické upřesnění k aplikaci dokumentu Obvyklé ceny a platy/mzdy (verze 20. 11. 2019, .pdf) Loga OPZ (.zip) METODICKÉ POKYNY: Metodický pokyn k vyplnění monitorovací ho listu (.pdf) Metodický pokyn pro uzamčení Tabulky využití sociální služby (.pdf) Metodický pokyn k evidenci vyrovnávací platby pro rok 2019 (.pdf) Přílohy KDP 2020
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/dokument...rmulare/
Vytvořeno: 26. června 2020 8:55
Relevance: 100%