Vyhledávání


Chcete-li výsledky třídit, nebo vyhledávat dle pokročilých kritérií, vyberte kategorii.

Aktuality (3)

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Aktualizace Metodiky způsobilých výdajů k 1. 5. 2017

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Metodika způsobilých výdajů (verze 03, účinná ke dni 1. 5. 2017).

Poučení o zpracování osobních údajů

Do sekcie Dokumenty a formuláře byl vložen vzor Poučení o zpracování osobních údajů (pod Metodikami k projektu). Tento vzor vychází jednak z aktuálně platné legislativy tj. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále z podmínek Operačního programu Zaměstnanost.

Události (0)

Na zadaný dotaz nebylo nic nalezeno.

Stránky (1)

Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V" ZÁKLADNÍ DOKUMENTY: Předpokládaný harmonogram realizace projektu (verze k 29.11.2018.doc) Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (verze duben 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář Žádosti o projektovou dotaci (.xlsx)   DOKUMENTY K REALIZACI: Monitorovací zpráva (.pdf) Žádost o platbu včetně průběžného vyúčtování (.xlsx) Soupiska účetních dokladů (.xlsx) Využití sociální služby (.xlsx) Monitorovací list (.pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze do 30. 4. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 5. 2019, .pdf) Loga OPZ (.zip) METODICKÉ POKYNY: Metodický pokyn k vyplnění monitorovacího listu (.pdf) Metodický pokyn pro uzamčení Tabulky využití sociální služby (.pdf) Metodický pokyn k evidenci vyrovnávací platby pro rok 2019 (.pdf)  
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/dokument...rmulare/
Vytvořeno: 1. července 2019 10:09
Relevance: 100%