Vyhledávání


Chcete-li výsledky třídit, nebo vyhledávat dle pokročilých kritérií, vyberte kategorii.

Aktuality (14)

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Uveřejnění aktualizovaných dokumentů

Upozorňujeme, že v sekci Dokumenty a Formuláře byly uveřejněny následující aktualizované dokumenty:

Uveřejnění aktualizovaného dokumentu Otázky a odpovědi

Dovolujeme si Vás upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byly dnes uveřejněny aktualizované Otázky a odpovědi.

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby_2016".

Aktualizace Přílohy č. 1 Metodiky způsobilých výdajů

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 1 Metodiky způsobilých výdajů,

Uplatňování odměn zaměstnanců v sociálních službách financovaných z projektu

Upozorňujeme, že proplácení odměn pro zaměstnance, jež se podílejí na zajištění sociální služby, která je předmětem uzavřené Smlouvy o zajištění sociální služby, se řídí podmínkami uvedenými v Metodice způsobilých výdajů uveřejněné v sekci Dokumenty a formuláře.

Pokyny k vyplnění jednotlivých typů finančních podpor

Do sekce Dokumenty a formuláře byly vloženy Pokyny k vyplnění jendotlivých typů finančních podpor.

Aktualizace Metodiky způsobilých výdajů k 1. 5. 2017

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Metodika způsobilých výdajů (verze 03, účinná ke dni 1. 5. 2017).

Přehled získaných finančních podpor - aktualizovaný formulář pro rok 2017

Upozorňujeme na uveřejnění aktualizovaného formuláře "Přehled získaných finančních podpor" pro rok 2017, který je nutné vyplnit a předložit za účelem provedení prvního monitoringu vyrovnávací platby v roce 2017.

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů za rok 2017

V sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2017". V souladu s podmínkami Smlouvy o zajištění sociálního služby prosíme o vyplnění a zaslání tabulky nejpozději do 31. 1. 2018.

Události (0)

Na zadaný dotaz nebylo nic nalezeno.

Stránky (1)

Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V" ZÁKLADNÍ DOKUMENTY: Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 1. Výzva (verze k 29.11.2018 .doc) Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 2. Výzva (verze k 4. 9. 2019  .pdf) Předpokládaný harmonogram realizace projektu - 3. Výzva (verze k 5. 11. 2019 .pdf)   1. VÝZVA (prosinec 2018): Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (duben 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) 1. Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář Žádosti o projektovou dotaci - 1. výzva (.xlsx) 2. VÝZVA (září 2019): Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (září 2019, .pdf) Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf) Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě (.pdf) 2. Výzva k předložení žádosti i projektovou dotaci (.pdf) Formulář žádosti o projektovou dotaci - 2 výzva (.xlsx)   3. VÝZVA ( listopad 2019) 3. Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf) Formulář žádosti o projektovou dotaci - 3. výzva (.xlsx) DOKUMENTY K REALIZACI: Monitorovací zpráva (.pdf) - aktualizace Žádost o platbu včetně průběžného vyúčtování (.xlsx) Soupiska účetních dokladů (.xlsx) Využití sociální služby (.xlsx) Monitorovací list (.pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze do 30. 4. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 5. 2019, .pdf) Obvyklé ceny a mzdy/platy (verze od 1. 6. 2020, .pdf) Metodické upřesnění k aplikaci dokumentu Obvyklé ceny a platy/mzdy (verze 20. 11. 2019, .pdf) Loga OPZ (.zip) METODICKÉ POKYNY: Metodický pokyn k vyplnění monitorovacího listu (.pdf) Metodický pokyn pro uzamčení Tabulky využití sociální služby (.pdf) Metodický pokyn k evidenci vyrovnávací platby pro rok 2019 (.pdf) Přílohy KDP 2020
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/dokument...rmulare/
Vytvořeno: 26. června 2020 8:55
Relevance: 100%