Vyhledávání


Chcete-li výsledky třídit, nebo vyhledávat dle pokročilých kritérií, vyberte kategorii.

Aktuality (4)

Dotační řízení Jihočeského kraje na podporu soc.služeb na rok 2016

V termínu od 7. 9. 2015 do 5. 10. 2015 je možné předkládat žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2016 na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016 pro poskytovatele sociálních služeb.

Finanční vypořádání a vyúčtování dotace pro rok 2017

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Účelová dotace JčK pro rok 2019 - Specifické přílohy

Na stránkách Sociálního portálu v sekci Účelová dotace 2019 byly uveřejněny specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019.

Účelová dotace Jihočeského kraje pro rok 2019 - podávání žádostí

Dovolujeme si upozornit všechny poskytovatele, kteří jsou nyní financováni v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV, aby předložili Žádost o Účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019.

Události (0)

Na zadaný dotaz nebylo nic nalezeno.

Stránky (1)

O projektu

Identifikace projektu Název projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156 Investiční priorita 2. 1 Aktivní začleňování Program podpory Operační program Zaměstnanost Poskytovatel podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizátor projektu Jihočeský kraj Termín realizace 1. 10. 2018 - 31.3. 2022 Obsah a cíle projektu Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na obodbí 2019 - 2021. V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to na základě poskytnutí projektové dotace v rámci dotačního programu. Cílové skupiny projektu V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb: Azylové domy Sociálně terapeutické dílny Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří: Osoby se zdravotním postižením Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí Imigranti a azylanti Osoby bez přístřeší Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané Rodiče samoživitelé Předchozí projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" naleznete pod následujícím odkazem - IP 4.
Url: http://ip.kraj-jihocesky.cz/o-projektu/
Vytvořeno: 19. března 2019 9:51
Relevance: 100%