Dokumenty a formuláře


DOKUMENTACE K PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI VI:


Metodika dotačního programu "PSS v JčK VI"   (verze listopad 2022, .pdf)

Návrh veřejnoprávní smlouvy o projektovou dotaci včetně příloh (verze listopad 2022, .zip)

 

Výzva č. 1 - listopad 2022  (.pdf)

Žádost o projektovou dotaci (verze listopad 2022, .pdf)

Příloha č. 1 Žádosti - Přehled monitorovací indikátoru (verze listopad 2022, .xlsx)

Příloha č. 2 Žádosti - Rozpočet sociální služby včetně zdrojů financování (verze listopad 2022, .xlsx)

Příloha č. 4 Žádosti - Vzor Plné moci (verze listopad 2022, .docx)