Aktuality RSS

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 – SASRD

Upozorňujeme na uveřejnění dodatečných informací k veřejné zakázce „Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji“.

Vyhlášení veřejných zakázek na zajištění vybraných druhů sociálních služeb

Dne 14.1..2016 byly vyhlášeny veřejné zakázky na zajištění vybraných druhů sociálních služeb.

Harmonogram veřejných zakázek

V sekci Výběrová řízení byl uveřejněn předpokládaný harmonogram veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Zpráva o udržitelnosti projektu - PSS JčK II

Dle podmínek Smluv o zajištění sociálních služeb uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prosím o zaslání zpráv o udržitelnosti a to do 20.1.2016.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - veřejné zakázky

V rámci nově zahájeného projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, budou v průběhu měsíců prosince 2015 a ledna 2016 vyhlášeny následující veřejné zakázky na zajištění vybraných druhů sociálních služeb.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - změna harmonogramu

V rámci přípravy nového projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji IV, došlo k úpravě harmonogramu realizace projektu. Realizace projektu bude zahájena o 1.listopadu 2015 a financování sociálních služeb se předpokládá od 1. dubna 2016. Došlo tedy jednak k posunu zahájení realiuace samotného projektu a současně i k posunu začátku financování soc.služeb.

Analýza stávající sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Dotační řízení Jihočeského kraje na podporu soc.služeb na rok 2016

V termínu od 7. 9. 2015 do 5. 10. 2015 je možné předkládat žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2016 na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016 pro poskytovatele sociálních služeb.