Aktuality RSS

Uveřejnění aktualizovaného dokumentu Otázky a odpovědi

Dovolujeme si Vás upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byly dnes uveřejněny aktualizované Otázky a odpovědi.

Uveřejnění aktualizovaných dokumentů

Upozorňujeme, že v sekci Dokumenty a Formuláře byly uveřejněny následující aktualizované dokumenty:

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Upozorňujeme, že v termínu od 4.7.2016 do 8.7.2016 nebude v kancelářích projektu nikdo přítomen.

Vyzvednutí dodatků a plakátu k zajištění povinné publicity

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb podpořených v rámci IP IV, že od úterý 14. 6. 2016 budou v kanceláři projektu (kancelář č. 2 217) připraveny k vyzvednutí podepsané dodatky ke Smlouvě o zajištění sociální služby a k Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu.

Monitorovací zpráva - Přehled monitorovacích indikátorů

Upozorňujeme podpořené poskytovatele soc.služeb, že v rámci první monitorovací zprávy, jejíž termín odevzdání je do 10.7.2016, nebude přílohou této monitorovací zprávy Přehled monitorovacích indikátorů.

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP)

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP) č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“.

Podpisy smluv o zajištění sociálních služeb

Upozorňujeme podpořené poskytovatele, že od pondělí 18.4.2016 bude v kanceláři projektu připravena poslední část Smluv o zajištění sociálních služeb.

Pokyny k vystavení zálohové faktury

Dle podmínek smlouvy, především pak článku V Platební podmínky, odst. 3 Smlouvy o zajištění sociální služby, je dodavatel povinen vystavit zálohovou fakturu.

Pozvání na odborný seminář pro poskytovatele sociálních služeb

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pro poskytovatele sociálních služeb financovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. Seminář s názvem „Právní rámec financování sociálních služeb“ pod vedením JUDr. Karla Zusky.

Pozvání na kulaté stoly s poskytovateli sociálních služeb

Upozorňujeme, že v průběhu března a dubna 2016 pořádá Jihočeský kraj pracovní setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb v podobě tzv. kulatých stolů.

Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů

Upozorňujeme, že v souladu se zadávací dokumentací lze u aktuálně vyhlášených veřejných zakázek v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“ doklady k prokázání kvalifikace doložit v podobě prosté kopie.

Aktualizovaný harmonogram veřejných zakázek a termíny otevírání obálek

V sekci Výběrová řízení byl uveřejněn aktualizovaný harmonogram veřejných zakázek

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 – SASRD

Upozorňujeme na uveřejnění dodatečných informací k veřejné zakázce „Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji“.

Vyhlášení veřejných zakázek na zajištění vybraných druhů sociálních služeb

Dne 14.1..2016 byly vyhlášeny veřejné zakázky na zajištění vybraných druhů sociálních služeb.

Harmonogram veřejných zakázek

V sekci Výběrová řízení byl uveřejněn předpokládaný harmonogram veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Zpráva o udržitelnosti projektu - PSS JčK II

Dle podmínek Smluv o zajištění sociálních služeb uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prosím o zaslání zpráv o udržitelnosti a to do 20.1.2016.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - veřejné zakázky

V rámci nově zahájeného projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, budou v průběhu měsíců prosince 2015 a ledna 2016 vyhlášeny následující veřejné zakázky na zajištění vybraných druhů sociálních služeb.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - změna harmonogramu

V rámci přípravy nového projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji IV, došlo k úpravě harmonogramu realizace projektu. Realizace projektu bude zahájena o 1.listopadu 2015 a financování sociálních služeb se předpokládá od 1. dubna 2016. Došlo tedy jednak k posunu zahájení realiuace samotného projektu a současně i k posunu začátku financování soc.služeb.

Analýza stávající sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.