Aktuality RSS

Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby

Dovolujeme si Vás informovat o podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby.

Nově vyhlášená veřejná zakázka na zvýšení kapacity sociální služby Azylové domy

Dne 6.12. 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka " Zvýšení kapacity sociální služby Azylové domy v Jihočeském kraji".

Dodatečné informace k nově vyhlášeným veřejným zakázkám

Dne 5.10. 2016 byly uveřejněny dodatečné informace k nově vyhlášeným veřejným zakázkám na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Nově vyhlášené veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Dne 29.9.2016 byly vyhlášeny nové veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Zpráva o udržitelnosti k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III"

Dle podmínek Smluv o zajištění sociální služby (čl. VIII, odst. 6) uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III" prosíme o zaslání Zpráv o udržitelnosti.

Kalendář akcí

Zveřejnění plánovaných aktivit

Dotační řízení 2017

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017

Uveřejnění aktualizovaného dokumentu Otázky a odpovědi

Dovolujeme si Vás upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byly dnes uveřejněny aktualizované Otázky a odpovědi.

Uveřejnění aktualizovaných dokumentů

Upozorňujeme, že v sekci Dokumenty a Formuláře byly uveřejněny následující aktualizované dokumenty:

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Upozorňujeme, že v termínu od 4.7.2016 do 8.7.2016 nebude v kancelářích projektu nikdo přítomen.

Vyzvednutí dodatků a plakátu k zajištění povinné publicity

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb podpořených v rámci IP IV, že od úterý 14. 6. 2016 budou v kanceláři projektu (kancelář č. 2 217) připraveny k vyzvednutí podepsané dodatky ke Smlouvě o zajištění sociální služby a k Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu.

Monitorovací zpráva - Přehled monitorovacích indikátorů

Upozorňujeme podpořené poskytovatele soc.služeb, že v rámci první monitorovací zprávy, jejíž termín odevzdání je do 10.7.2016, nebude přílohou této monitorovací zprávy Přehled monitorovacích indikátorů.

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP)

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP) č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“.

Podpisy smluv o zajištění sociálních služeb

Upozorňujeme podpořené poskytovatele, že od pondělí 18.4.2016 bude v kanceláři projektu připravena poslední část Smluv o zajištění sociálních služeb.

Pokyny k vystavení zálohové faktury

Dle podmínek smlouvy, především pak článku V Platební podmínky, odst. 3 Smlouvy o zajištění sociální služby, je dodavatel povinen vystavit zálohovou fakturu.

Pozvání na odborný seminář pro poskytovatele sociálních služeb

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pro poskytovatele sociálních služeb financovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. Seminář s názvem „Právní rámec financování sociálních služeb“ pod vedením JUDr. Karla Zusky.

Pozvání na kulaté stoly s poskytovateli sociálních služeb

Upozorňujeme, že v průběhu března a dubna 2016 pořádá Jihočeský kraj pracovní setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb v podobě tzv. kulatých stolů.

Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů

Upozorňujeme, že v souladu se zadávací dokumentací lze u aktuálně vyhlášených veřejných zakázek v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“ doklady k prokázání kvalifikace doložit v podobě prosté kopie.

Aktualizovaný harmonogram veřejných zakázek a termíny otevírání obálek

V sekci Výběrová řízení byl uveřejněn aktualizovaný harmonogram veřejných zakázek