Aktuality RSS

2016 -2020 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Již 31.března 2017 bude ukončen příjem žádostí do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Uplatňování odměn zaměstnanců v sociálních službách financovaných z projektu

Upozorňujeme, že proplácení odměn pro zaměstnance, jež se podílejí na zajištění sociální služby, která je předmětem uzavřené Smlouvy o zajištění sociální služby, se řídí podmínkami uvedenými v Metodice způsobilých výdajů uveřejněné v sekci Dokumenty a formuláře.

Aktualizace Přílohy č. 1 Metodiky způsobilých výdajů

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 1 Metodiky způsobilých výdajů,

Nepřítomnost v období 22. 12. 2016 - 30. 12. 2016

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si Vás upozornit na nepřítomnost členů projektového týmu

Zpráva o udržitelnosti k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

Dle podmínek Smluv o zajištění sociální služby (čl. VIII, odst. 6) uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prosíme o zaslání Zprávy o udržitelnosti a to nejpozději do 20.1. 2017. Zprávu o udržitelnosti je také možné zaslat společně s monitorovací zprávou k aktuálně realizovanému projektu.

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby_2016".

Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby

Dovolujeme si Vás informovat o podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby.

Nově vyhlášená veřejná zakázka na zvýšení kapacity sociální služby Azylové domy

Dne 6.12. 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka " Zvýšení kapacity sociální služby Azylové domy v Jihočeském kraji".

Dodatečné informace k nově vyhlášeným veřejným zakázkám

Dne 5.10. 2016 byly uveřejněny dodatečné informace k nově vyhlášeným veřejným zakázkám na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Nově vyhlášené veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Dne 29.9.2016 byly vyhlášeny nové veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Zpráva o udržitelnosti k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III"

Dle podmínek Smluv o zajištění sociální služby (čl. VIII, odst. 6) uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III" prosíme o zaslání Zpráv o udržitelnosti.

Kalendář akcí

Zveřejnění plánovaných aktivit

Dotační řízení 2017

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017

Uveřejnění aktualizovaného dokumentu Otázky a odpovědi

Dovolujeme si Vás upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byly dnes uveřejněny aktualizované Otázky a odpovědi.

Uveřejnění aktualizovaných dokumentů

Upozorňujeme, že v sekci Dokumenty a Formuláře byly uveřejněny následující aktualizované dokumenty:

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů

V sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Upozorňujeme, že v termínu od 4.7.2016 do 8.7.2016 nebude v kancelářích projektu nikdo přítomen.

Vyzvednutí dodatků a plakátu k zajištění povinné publicity

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb podpořených v rámci IP IV, že od úterý 14. 6. 2016 budou v kanceláři projektu (kancelář č. 2 217) připraveny k vyzvednutí podepsané dodatky ke Smlouvě o zajištění sociální služby a k Pověření Jihočeského kraje k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu.

Monitorovací zpráva - Přehled monitorovacích indikátorů

Upozorňujeme podpořené poskytovatele soc.služeb, že v rámci první monitorovací zprávy, jejíž termín odevzdání je do 10.7.2016, nebude přílohou této monitorovací zprávy Přehled monitorovacích indikátorů.

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP)

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že dne 29. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP) č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“.