Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

29. listopadu 2018

 

Dne 1. října 2018 byla zahájena realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje. Projekt bude realizován v období od 1. 10. 2018 do 30. 3. 2022 a sociální služby budou financovány v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Financování sociálních služeb bude nově probíhat formou dotačního řízení.

Přepokládaný harmonogram realizace projektu naleznete zde. Současně je harmonogram uložen i v sekci Dokumenty a formuláře.