Závěrečná monitorovací zpráva

29. listopadu 2018

 

V sekci Dokumenty a formuláře byl uveřejněn formulář Závěrečné monitorovací zprávy k projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

Termín pro odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy je do 20. ledna 2019. Součástí závěrečné zprávy bude mimo podkladů uvedených v Pokynech pro závěrečné vyúčtování také výsledovka vztahující se k nákladům a výnosům za dobu trvání smlouvy. V případě potřeby je možné v lednu 2019 závěrečnou monitorovací zprávu konzultovat nebo ji zaslat ke kontrole emailem.