Žádost o zařazení sociální služby do základní sítě JčK

16. října 2018

 

Upozorňujeme, že všichni poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji, kteří mají zájem zařadit své sociální služby do základní sítě na období 2019 -2021, musí podat ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ. Tato povinnost se vztahuje i na poskytovatele, kteří jsou zapojeni do projektu IP IV nebo budou zapojeni do projektu IP V - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji. Žádost o zařazení do základní sítě se podává za každou jednotlivou sociální službu. 

Formulář Žádost o akceptaci změny se pro tento rok nevyplňuje (viz Kapitola 4.1.3 Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji), aktuální bude až v následujících letech. ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ společně s přílohami Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby je nezbytné podat do 31. 10. 2018 v systému OK služby poskytovatel jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení.

Všechny potřebné formuláře naleznete zde.