Vyhlášení výzvy č. 88 z Operačního programu Zaměstnanost

3. října 2018

 

Dne 2. 10. 2018 byla vyhlášena Výzva č. 88 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

Mezi podporované aktivity patří mimo jiné podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, podpora osob s PAS, podpora domácí hospicové péče, podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi a jiné.
Podrobné informace naleznete ve vyhlášené Výzvě a jejích přilohách, které naleznete na stránkách ESFCR.