Závěrečná monitorovací zpráva projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV."

26. září 2018

Dle podmínek uvedených ve Smlouvě o zajištění sociální služby (dále jen Smlouva) bude závěrečná monitorovací zpráva odevzdána do 20. ledna 2019. Současně se závěrečnou monitorovací zprávou bude vyúčtována i záloha poskynutá při zahájení realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV". V Pokynech k závěrečné monitorovací zprávě, které jsou uveřejněny v sekci Dokumenty a formuláře, naleznete postup k závěrečnému vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy.

V průběhu měsíce října pak bude uveřejněn formulář závěrečné monitorovací zprávy. Závěrečnou monitorovací zprávu je možné poslat k předběžné kontrole emailem. Současně upozorňujeme, že termín pro její odevzdání bude možné posunout pouze po předchozí domluvě a ve výjimečných případech.

V případě dotazů využívejte prosím email sladkova@kraj-jihocesky.cz.