Účelová dotace Jihočeského kraje pro rok 2019 - podávání žádostí

18. září 2018

 

Dovolujeme si upozornit všechny poskytovatele, kteří jsou nyní financováni v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", aby předložili Žádost o Účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019 a to i pro sociální služby, které budou od ledna 2019 podpořeny z nového projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" - konkrétně se jedná o sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny.

Termín pro odevzdání žádostí o účelovou dotaci je od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách Sociálního portálu Jihočeského kraje. Žádost přes OK systém musí podat všichni poskytovatelé sociálních služeb. Tato informace byla předmětem kulatých stolů, které se konaly na jaře 2018. Přílohou žádosti o účelovou dotaci je i žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb na období 2019 - 2021

Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" by měl být zahájen od 1. 10. 2018, nyní je ve fázi hodnocení ze strany MPSV. Současně předpokládáme, že Výzva pro podávání žádostí do nového projektu proběhne v listopadu 2018. O dalším vývoji nového projektu budeme průběžně informovat.