Účelová dotace JčK pro rok 2019 - Specifické přílohy

14. září 2018

Na stránkách Sociálního portálu v sekci Dotační řízení 2019 byly uveřejněny Specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019. Jednotlivé přílohy jsou zde k dispozici ke stažení a současně jsou u každé přílohy dopněny i základní informace jakým způsobem má být daná příloha předložena.