Dotační příležitosti

27. července 2018


Dovolujeme si upozornit na aktuální možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb.

do 29. 11. 2018 je možné předkládat žádosti do Výzvy č. 81 Integrovaného operačního programu (IROP), která je změřena na rozvoj sociálních služeb. Podporovanými aktivitami jsou mimo jiné nákup automobilu pro terénní sociální služby nebo nákup, rekonstrukce, výstavba objektu. Doposud byly předložena 4 žádosti, jež jsou ve fázi hodnocení. K dispozici je stále cca 30 % alokace. Více informací naleznete na webových stránkách IROP.

Na stránkách ESFCR byla uveřejněn k 27. 7. 2018 nový harmonogram výzev Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o výzvy na rok 2018 a 2019.