Aktualizovaný vzor Poučení o zpracování osobních údajů

27. července 2018

Zpracování osobních údajů se s účinností od 25. 5. 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).

V rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" jsou zpracovávána data uživatelů sociálních služeb, a to na základě Přehledu monitorovacích indikátorů. V návaznosti na platnost nového nařízení GDPR byl aktualizován Vzor Poučení o zpracování osobních údajů. V případě, že využíváte vlastní souhlasy, do kterých byly podstatné části z Poučení implementovány, je nutné tyto aktualizovat. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů součástí smlouvy a tyto by bylo nutné aktualizovat pouze v důsledku změn v projektu, doporučujeme pro období do konce realizace projektu využít právě toto Poučení.

Současně v sekci Dokumenty a formuláře naleznete i aktuální vzor Monitorovacího listu, které vydalo MPSV a je platný od 25. 5. 2018. V případě, že někdo využívá Monitorovací list, je nutné od 25. 5. 2018 použít tento aktualizovaný.