Nepřítomnost projektového týmu

21. června 2018

Dovolujeme si upozornit na nepřítomnost projektových pracovníků (kancelář č. 2 217, 2 221) ve dnech 2. - 4. 7. 2018.

Vaše případné dotazy budou vyřešeny v pondělí dne 9. 7. 2018. 

Monitorovací zprávy v době avizované nepřítomnosti bude možné odevzdat na sekretariátu OSOV (kancelář č. 107) či na podatelně v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vzhledem k červencovým svátkům je možné pozdější odevzdání monitorovací zprávy.

V případě, že budete monitorovací zprávu včetně všech příloh odevzdávat později, sdělte nám to prosím emailem (sladkova@kraj-jihocesky.cz) včetně uvedení nového termínu odevzdání monitorovací zprávy. Posunu termínu odevzdání bude odpovídat i datum splatnosti faktury.