Aktualizace Přílohy č. 1 Metodiky způsobilých nákladů

17. května 2018

 

K 1. 5. 2018 byla aktualizovaná Příloha č. 1 Metodiky způsobilých nákladů týkající se obvyklých cen při nákupu vybavení a zařízení.  Přílohu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.