Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018

10. dubna 2018

 

Na webových stránkách Jihočeského kraje byly uveřejněny podmínky Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018. Dotační program má celkem 4 opatření a celková alokace Programu je 32 501 168,94 Kč.

Podávat žádosti je možné od 7.5.2018 do 18.5.2018 do 12:00 hodin.

V rámci opatření č. 3 - Podpora spolufinancování nákladů na navýšení platů / mezd u vybraných druhů sociálních služeb - mohou žádat o finanční podporu poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou aktuálně financováni prostřednictvím projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

Podrobné informace naleznete v pravidlech Programu. Všechny dokumenty včetně kontaktních osob najdete i na stránkách Jihočeského kraje.