Revize Operačního programu Zaměstnanost

6. dubna 2018

Proběhla 1. revize Operačního programu Zaměstnanost, která se dotkla i prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, dále pak osy 4 Efektivní veřejná správa a u Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dále revize umožňuje využití části prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (do 10 % alokace) mimo způsobilé regiony, a to konkrétně v Moravskoslezském kraji. Rovněž došlo k dílčí aktualizaci příloh č. 5 Koordinační mechanismus veřejné správy a č. 7 Synergie a komplementarity OPZ.

Revidovaný dokument je ke stažení zde.