Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

22. března 2018

Realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" bude zahájena 1. 10. 2018 a ukončena 31. 3. 2022. Financování sociálních služeb bude zajištěno na období 2019 - 2021, celkem na 36 měsíců.

Jak jsme již avizovali na začátku března, nebude možné v rámci projektu podpořit všechny stávající druhy sociálních služeb. Na základě výstupů pracovních skupin SPRSS a výše zůstatku finančních prostředků z přidělené alokace (ve Výzvě č. 5) budou v projektu podpořeny pouze sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny.

Projekt přinese oproti aktuálně realizovanému projektu několik změn. Ta zásadní změna se týká způsobu financování, které již nebude formou veřejných zakázek. Projekt se již nyní intenzivně připravuje, abyste se všemi změnami byly včas seznámeni.

Současně řešíme s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) možnost využití dalších finančních prostředků na realizaci ještě jednoho projektu na zajištění jiných druhů sociálních služeb. Od MPSV jsme obdrželi avízo o této možnosti s tím, že výše prostředků a podmínky jejich využití budou teprve projednávány. Jakmile budeme mít přesnější informace, budeme vás informovat.