Monitorovací zpráva za 1. čtvrtletí 2018

21. března 2018

Monitorovací zpráva za 1. čtvrtletí 2018 (tj. za období leden - březen 2018) se odevzdává 10. dubna 2018.
Součástí této monitorovací zprávy nebude Přehled monitorovacích indikátorů - část 1 (seznam podpořených uživatelů). Přílohou monitorovací zprávy bude pouze soupiska účetních dokladů, faktura a Přehled monitorovacích indikátorů - část 2 (počet kontaktů, intervencí, lůžek,...).

Současně upozorňujeme, že pozdější odevzdání monitorovací zprávy za toto období, než je 10.dubna 2018, bude umožněno pouze ve výjimečných případech. Důvodem je zahrnutí všech faktur do souhrné Zprávy o realizaci pro MPSV.