Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

6. března 2018

K 31. 12. 2018 bude ukončeno financování vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV (IP 4). V této souvislosti byly již zahájeny přípravy navazujícího projektu s názvem Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (IP 5).

V navazujícím projektu (IP5) již nebudeme moci podpořit všechny druhy sociálních služeb, které jsou nyní financovány z projektu (IP 4). Důvody jsou následující:

  • změna podmínek Výzvy č. 005  - v rámci revize ze strany MPSV byly vyloučeny sociální služby s anonymní evidencí klientů. Tyto služby již nelze do projektu zahrnout a finančně je podpořit. V projektu tak nebudou moci být podpořeny sociální služby Terénní programy, Nízkoprahové denní centrum a Intervenční centrum. Tyto služby budou financovány prostřednictvím dotačního řízení Jihočeského kraje.

  • disponibilní výše finančních prostředků ve Výzvě č. 5 pro Jihočeský kraj již neodpovídá financování sociálních služeb a jejich plánovanému rozvoji na území Jihočeského kraje.

Přesný výčet druhů sociálních služeb, které bude možné v navazujícím projektu (IP 5) podpořit, upřesníme v průběhu měsíce března 2018. Navazující projekt by měl zajistit financování sociálních služeb na období 2019 - 2021 a jeho realizace bude zahájena na podzim tohoto roku. V této souvislosti bude nutné, aby všichni poskytovatelé nyní financovaní z projektu IP 4 podali na podzim 2018 žádost do dotačního řízení Jihočeského kraje. Před jeho vyhlášením Vás budeme o témto kroku znovu informovat.