Kulaté stoly pro poskytovatele sociálních služeb

6. března 2018

V průběhu měsíců března a dubna 2018 se uskuteční celkem 6 setkání zástupců Odboru sociálních věcí a poskytovatelů sociálních služeb v rámci tzv. kulatých stolů. Stěžejním tématem kulatých stolů bude představení nových Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě Jihočeského kraje a s tím spojenou Žádostí o zařazení do základní sítě Jihočesého kraje. Pravidla včetně všech příloh naleznete ke stažení na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

Termíny kulatých stolů včetně způsobu registrace naleznete v Pozvánce.

Před účastí na kulatých stolech doporučujeme se předem s obsahem Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě Jihočeského kraje seznámit.