Poučení o zpracování osobních údajů

6. března 2018

Do sekcie Dokumenty a formuláře byl vložen vzor Poučení o zpracování osobních údajů (pod Metodikami k projektu). Tento vzor vychází jednak z aktuálně platné legislativy tj. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále z podmínek Operačního programu Zaměstnanost.

Vzor Poučení je povinný od 12. 3. 2018 a to pouze pro nové klienty sociálních služeb. Vzor Poučení je povinný pouze pro sociální služby, které nevedou v rámci projektu anonymní evidenci. Poučení je možné využít v této zveřejněné podobě, případně je možné ho zakomponovat do již existujících formulářů či prohlášení. Ve druhém případě je podstatné, aby byl klient poučen o tom, jaká konkrétní data poskytuje pro potřeby projektu a současně byl seznámen s přílohou č. 1 Poučení.

Vyplněná poučení budou předmětem kontroly na místě.

Současně s blížící se platností nařízení GDPR, bude následně tento vzor upraven.