Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů za rok 2017

22. ledna 2018

 

V sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2017". V souladu s podmínkami Smlouvy o zajištění sociální služby prosíme o vyplnění a zaslání tabulky nejpozději do 31. 1. 2018.

Základní pokyny k vyplnění Přehledu:

  • v tabulce vyplňte veškeré relevantní údaje (vyjma sloupce předvyplněného jako „nerelevantní" a sloupce „výše vratky přidělené vyrovnávací platby" se jedná o veškeré požadované údaje),
  • každý poskytovatel předloží vždy pouze jednu vyplněnou tabulku, přestože má uzavřenou více než jednu smlouvu o zajištění sociální služby (v takovém případě jednotlivé sociální služby včetně čísel smluv a dalších údajů budou uvedeny jako jednotlivé řádky tabulky),

 

S dotazy k vyplnění tabulky se obracejte na Bc. Lucii Sedláčkovou (sedlackova@kraj-jihocesky.cz) nebo Mgr. Lenku Sládkovou (sladkova@kraj-jihocesky.cz)

Vyplněnou tabulku zasílejte prosím do stanoveného termínu v elektronické podobě Bc. Lucii Sedláčkové na e-mail sedlackova@kraj-jihocesky.cz.