Přehled získaných finančních podpor

3. ledna 2018

 

Do 10. 1. 2018 jsou povinni všichni poskytovatelé zařazení do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 zaslat vyplněný formulář Přehled získaných finančních podpor.

Formulář bude zaslán e-mailem na adresu sedlackova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutárního zástupce organizace, případně jím pověřená osoba). K vyplněnému formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (kopie smluv apod.).

Aktuální verze formuláře naleznete zde.