Aktualizace Metodiky pro vykazování monitorovacích indikátorů

18. prosince 2017

 

Upozorňujeme na aktualizaci Metodiky pro vykazování monitorovacích indikátorů. Nová verze Metodiky bude učinná od 1. ledna 2018. V rámci aktualizace byly provedeny změny týkající se odevzdávání Přehledů monitorovacích indikátorů. Upozorňujeme, že Přehled monitorovacích indikátorů - část 1 (seznam uživatelů) bude nově odevzdáván vždy pouze 1x za 6 měsíců. V roce 2018 tak bude přílohou monitorovací zprávy za období duben 2017 - červen 2017 a následně pak až přílohou závěrečné monitorovací zprávy. Aktuální verzi Metodiky naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.

V průběhu měsíce ledna 2018 bude také uveřejněn Souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů v rámci projektu. O jeho uveřejnění Vás budeme informovat.