Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

18. prosince 2017

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji naleznete na stránkách Sociálního portálu JIhočeského kraje v sekci Plánování sociálních služeb.