Finanční vypořádání a vyúčtování dotace pro rok 2017

11. prosince 2017

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 (dále jen "Metodika"), resp. Dodatku č. 1 k Metodice je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání a vyúčtování poskytunutých dotací za rok 2017 a to nejpozději do 25. 1. 2018.

Potřebné finromace a podklady jsou uveřejněny na stránkách Sociálního portálu Jihočeského kraje v sekci Dotační řízení 2017.