2.kolo dotačního řízení Jihočeského kraje

27. července 2017

Dne 24. 7. 2017 byla spuštěna aplikace OKsystem - Poskytovatel, prostřednictvím které je možné předkládat žádosti na dofinancování mezd a platů na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Pokyny k vyplnění žádosti včetně příloh, které budou její součástí naleznete buď na stránkách Sociálníhi portálu Jihočeského kraje nebo na stránkách Jihočeského kraje.

S ohledem k avizovanému dalšímu navýšení prostředků na sociální služby ze strany MPSV Vás Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje žádá, aby žádost byla podána včetně zákonných odvodů.

V této souvislosti je připravována aktualizace schváleného Dodatku č. 1 k Metodice (uznatelnost odvodů) se zpětnou účinností na jednání zastupitelstva kraje v zářijovém termínu. Důvodem k této změně oproti schválenému Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace je to, aby v případě, že dojde ještě k dalšímu navýšení prostředků, bylo možné tyto finanční prostředky rozdělit poskytovatelům sociálních služeb.