Přehled získaných finančních podpor - aktualizovaný formulář pro rok 2017

26. května 2017

Upozorňujeme na uveřejnění aktualizovaného formuláře "Přehled získaných finančních podpor" pro rok 2017, který je potřeba vyplnit a předložit za účelem provedení prvního monitoringu vyrovnávací platby v roce 2017 za období do 30. 6. 2017. 

Vyplněný formulář je nutné zaslat e-mailem na adresu majerova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřejná osoba) v termínu do 10. 7. 2017. K formuláři nebudou přikládány žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

Aktualizovaný formulář je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Anetu Majerovou, majerova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 741.