Aktualizace Metodiky způsobilých výdajů k 1. 5. 2017

27. dubna 2017

Dovolujeme si upozornit, že v sekci Dokumenty a formuláře byla uveřejněna aktualizovaná Metodika způsobilých výdajů (verze 03, účinná ke dni 1. 5. 2017). Úpravy dokumentu se týkají kapitoly 3.6 Vzdělávání pracovníků a kapitoly 4 Nezpůsobilé výdaje. Zvláště upozorňujeme, že v návaznosti na naši opakovanou komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo k upřesnění výdajů, které lze v oblasti vzdělávání proplácet z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" i k doplnění požadavků na vykazování a specifikaci těchto výdajů v monitorovacích zprávách