Sociální portál Jihočeského kraje

28. března 2017

Upozorňujeme na spuštění nových webových stránek Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem Sociální portál Jihočeského kraje.

Na tomto portálu jsou k dispozici veškeré základní informace ze sociální oblasti určené pro širokou veřejnost i poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Naleznete zde informace týkající se registrací sociálních služeb, plánování či financování sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Dále jsou zde uvedeny kontakty přímo na zaměstnance, jež mají jednotlivé agendy z oblasti sociálních služeb v rámci Krajského úřadu Jihočeského kraje na starosti.

Doufáme, že Sociální portál Jihočeského kraje bude takto více přehledný, naleznete zde všechny potřebné informace a bude pro Vás nástrojem pro informování o aktuálním dění v oblasti sociálních služeb. Mimo Sociálního portálu Jihočeského kraje budou všechny informace stále ještě dostupné na webových stránkách Jihočeského kraje (http://www.kraj-jihocesky.cz/) v sekci Krajský úřad/Odbor sociálních věcí.

Děkujeme za pomoc všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří s námi spolupracovali na zajištění grafického vzhledu tohoto portálu. V případě, že budete mít zájem o uveřejnění Vaší tiskové zprávy nebo aktuality související se zajištěním Vaší sociální služby, obraťte se na následující kontaktní e-maily: sladkova@kraj-jihocesky.cz nebo duskova@kraj-jihocesky.cz.

Sociální portál Jihočeského kraje - http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.